دستگاه گری 30000 مدل G4`Matic–H30C3/P

  • 30000Btu/hr
  • مناسب برای مناطق حاره ای
error: Content is protected !!