دستگاه هایسنس ورسای اینورتر 24000 مدل HIH-24TG

  • 24000Btu/hr
  • این دستگاه مناسب برای مساحت 34 تا 45 متر مربع است
  • شرایط کارکرد این دستگاه در مناطق معتدل است

تماس بگیرید