دستگاه گری 18000 مدل G4`Matic–H18C3/P

  • 18000Btu/hr
  • مناسب برای مناطق حاره ای
error: Content is protected !!