دستگاه گری 24000 حاره ای مدل G4`Matic–H24C3/P

  • 24000Btu/hr
  • مناسب برای مناطق حاره ای

تماس بگیرید